15. 07. 2022
   
Písmo

SAMOSPRÁVA

Samospráva

 

Územná samospráva je priestorovo vymedzený funkčný celok, ktorý má právo sám rozhodovať o svojich záležitostiach. Obec je samostatný,samoprávny a správny celok.Právnicka osoba s vlastnym majetkom a finančnými prostriedkami.Povinnosti jej možno ukladať iba zákonmi. Samosprávne celky vytvárajú vlastné orgány, ktorých prostredníctvom je výkon samosprávy uskutočňovaný. Orgánmi obce sú starosta a zastupiteľstvo.

Obec pri výkone samosprávy vykonáva úkony podľa §4 Zákona č. 369/1990 Zb. Zákona Slovenskej národnej rady o obecnom zriadení v aktuálnom znení.

 

 

Sobrance - Kam v okolí

Sobrance - Ako vybavíte

Sobrance - Kultúrne podujatia

Sobrance - Zdravotníctvo

Sobrance - Dôležité kontakty

Sobrance - Fotogaléria