15. 07. 2022
   
Písmo

Geografia a demografia

Geografia a demografia

Geografia okolia obce :

Výhodné polohy v strednej časti Zemplína sa trvale osídľovali už od paleolitu po stredovek. Ale vyhľadávané, zvyčajne len prechodne osídľované, boli i miesta s nálezmi surovín na výrobu jednoduchých nástrojov. Jedným z takýchto miest bolo i sopečné pohorie Vihorlat, najmä na jeho južnom a severnom úpätí. Remetské Hámre sa nachádzajú na južnom upätí tohto pohoria,na náplavovom kuželi potoka  Okna v priemernej nadmorskej výške 288 m n.m.Potok preteká popri obci a pramení v neďalekom jazere Morské Oko 619 m n.m. Severnú časť chotára obce zaberajú strmé,hlbokými dolinami rozčlenené svahy Vihorlatu.Úpätia svahov sú pokryté porastom teplomilných dúbrav,ktoré vo vyšších polohách nahrádzajú bukové lesy.Nad obcou sa vypína vrch Lysák 821 m n.m. V okoli obce sa zachovali vzácne lesostepné biotypy.

Okolie je bohaté na mnohodruhovú faunu a flóru .Nájdete tu aj viaceré chránené rastliny ako kýchavica biela alebo kostihoj srdcovitý.Lesy sú bohate na rôzne druhy húb.Bežne sa tu vyskytuje srnec lesný,jeleň lesný,diviajk lesný či bažant poľovný.Zo vzácnych druhov tu žije rys ostrovid a vlk.Vyskytuje sa tu vyše 2000 druhov bezstavovcov a takmer 100 druhov hniezdniacich vtákov.

 

 

Demografia obce :

Samostatnou obcou sa Remetské Hámre stali pravdepodobne medzi rokmi 1869-1880.Dovtedy boli v dokumentoch uvádzané len ako miestna  časť dediny Vyšné Remety.Podľa dochovaných záznamov v roku 1869 Remetské Hámre mali 743 obyvateľov.Maximálny počet obyvateľov obec mala v roku 1970 ,keď v nej žilo 947 občanov.Demografická krivka v obci má klesajúci charakter .Počet obyvateľov v obci  k 31.12.2017 dosiahol 561. Mužov bolo 281 a žien 280.

 

 chart

 

 

 

 

 

 

 

Sobrance - Kam v okolí

Sobrance - Ako vybavíte

Sobrance - Kultúrne podujatia

Sobrance - Zdravotníctvo

Sobrance - Dôležité kontakty

Sobrance - Fotogaléria