15. 07. 2022
   
Písmo

Stavebný úrad

Stavebný úrad

Spoločný obecný úrad - stavebný úrad so sídlom v Sobranciach

 

STAVEBNÝ PORIADOK NA ÚROVNI OBCE, ÚZEMNÝ PLÁN, CESTNÉ HOSPODÁRSTVO A ŠFRB
Vybavuje: Viliam Paško

  • Rozhodnutie o umiestnení stavby
  • Povolenie na zmenu užívania stavby -bez stavebných úprav
  • Stavebné povolenie
  • Povolenie na odstránenie stavby
  • Stavebné povolenie na inžinierske stavby
  • Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacich prác
  • Povolenie informačného zariadenia 
  • Povolenie drobných stavieb
  • Povolenie čiastočnej alebo úplnej uzavierky miestnej komunikácie
  • Povolenie na zvláštne užívanie miestnej komunikáciePoskytovanie podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania. Najrýchlejšíe a najnovšíe informácie o možnom poskytnutí podpory pre rozširovanie a zveľaďovanie bytovej výstavby na Slovensku a pre zatepľovanie v rámci Vládneho programu zatepľovania získate na sfrb.sk .

Sobrance - Kam v okolí

Sobrance - Ako vybavíte

Sobrance - Kultúrne podujatia

Sobrance - Zdravotníctvo

Sobrance - Dôležité kontakty

Sobrance - Fotogaléria