15. 07. 2022
   
Písmo

DÔLEŽITÉ KONTAKTY

Dôležité kontakty

 

TIESŇOVÉ VOLANIA:

 • Integrovaný záchranný systém 112
 • Hasičská a záchranná služba: 112 alebo 150
 • Polícia: 112 alebo 158

PORUCHOVÉ SLUŽBY:

 • Elektrina: 0850 123 333, 0800 175 660 (verejné osvetlenie)
 • Plyn: 055-622 76 47, 055-622 19 15 (dispečing Košice)
 • Voda: 056-652 23 13 (v pracovných dňoch), 056-644 10 61 (dispečing Michalovce)
 • Ohlasovňa porúch tel. prípojok: 12 129

ÚRADY A INŠTITÚCIE:

 • Mestský úrad Sobrance: 056 – 652 2210
 • Mestský bytový podnik s.r.o. Sobrance: 056 - 652 3549
 • Technické služby mesta Sobrance : 056 - 652 2408
 • Daňový úrad Sobrance: 056 – 6811011
 • Katastrálny úrad – správa katastra Sobrance: 056 – 652 3816
 • Pozemkový úrad: 056 - 6441059
 • Úrad práce, soc. vecí a rodiny Sobrance: 056 – 2441570
 • Úrad práce, soc. vecí a rodiny Michalovce: 056 – 686 0200
 • Obvodný úrad Sobrance, priestupky, živn.: 056 – 652 3456
 • Obvodný úrad Sobrance, životné prostredie: 056 – 652 3575
 • Obvodný úrad Michalovce, podateľňa: 056 - 6280715
 • Sociálna poisťovňa Sobrance: 056 – 652 40 69
 • Sociálna poisťovňa Michalovce: 056 - 6432631
 • Okresný súd Michalovce: 056 – 642 52 40


Sobrance - Kam v okolí

Sobrance - Ako vybavíte

Sobrance - Kultúrne podujatia

Sobrance - Zdravotníctvo

Sobrance - Dôležité kontakty

Sobrance - Fotogaléria