15. 07. 2022
   
Písmo

Všeobecné záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenia

VZN č.1/2021 o nakladaní s komunálnym odpadom na území obce Remetské Hámre 

VZN č.1/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

VZN č.3/2019 o dani z nehnuteľnosti a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

 VZN č.4/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce

 

Sobrance - Kam v okolí

Sobrance - Ako vybavíte

Sobrance - Kultúrne podujatia

Sobrance - Zdravotníctvo

Sobrance - Dôležité kontakty

Sobrance - Fotogaléria