15. 07. 2022
   
Písmo

Výzvy

Výzvy

18.8.2021

Obec Remetské Hámre- Verejné osvetlenie ,1.Etapa

Výzva, Výkaz-výmer, Návrh na plnenie , ČV, ČV-kz, ZoD


 

3.6.2021

Obec Remetské Hámre -rekonštrukcia Obecného úradu-Remetské Hámre :

Výzva , Výkaz-výmer , Návrh na plnenie , ČV , ČV -kz , ZoD


15.3.2021 

Výzva -Vypracovanie projektovej dokumentácie Vila v Remetských Hámroch 


 

12.5.2020

Obec Remetské Hámre -výmena strechy a otvorových výplní v materskej škole obce 

Výzva  , ZadanieNávrh na plnenie kritériíČVČV - konflikt záujmov , ZoD 

 


 

 9.3.2020

Obec Remetské Hámre -rekonštrukcia vonkajšieho plášťa materskej školy v obci

Výzva

Výkaz-výmer

Pôdorys

Fasáda

ČV

ČV -konflikt záujmov

ZoD-rekonštrukcia vonkajšieho plášťa materskej školy v obci

 

 


 

6.11.2019

Obec Remetské Hámre -rekonštrukcia vonkajšej dlažby Domu smútku Remetské Hámre

Výzva

01_Situácia  , 02_Jestvujúci stav a búranie , 03_Pôdorys-návrh , 04_Výpis stolárskych výrobkov

Technická správa , Rekonštrukcia vonkajšej dlažby

Návrh na plnenie kritérií , ČV uchádzača , ČV uchádzača-konflikt záujmov , ZoD

Lehota na predloženie ponuky je 14.11.2019 do 11:30 hod.na adresu Obecný úrad Remetské Hámre ,072 41 Remetské Hámre 83.

 


 14.2.2019:

Materská škola Remetské Hámre - rekonštrukcia strechy na budove materskej školy:

výzva MŠ

zadanie VV

Návrh na plnenie kritérií

ČV

ČV-konflikt záujmov

ZoD strecha MŠ RH

 

 

 


 

Materská škola Remetské Hámre- zateplenie objektu,trapézová krytina :

výzva MŠ

 

 


 Obec Remetské Hámre- rekonštrukcia miestnych komunikácií-Figliarka:

 výzva

VVR.Hámre

cenová ponuka-vzor

ZoD-RH-cesta

 

 

Sobrance - Kam v okolí

Sobrance - Ako vybavíte

Sobrance - Kultúrne podujatia

Sobrance - Zdravotníctvo

Sobrance - Dôležité kontakty

Sobrance - Fotogaléria